ALGEMENE VOORWAARDEN

 

SEPTON

Groepen
Wij laten geen groepen toe in de vakantiewoning (neem indien nodig contact met ons op). Indien er toch een groep toekomt kan de eigenaar een verhoogde borgsom vragen van 2000 euro.

Reservering en betaling
Als u on-line reserveert, ontvangt u binnen de 14 dagen een reserveringsbevestiging. Wij vragen een aanbetaling te doen van 25% binnen de vijf werkdagen na de reservering. De overige 75% dient één maand van te voren betaald te zijn. Indien u minder dan een maand voor aankomst reserveert, dient u het volledige bedrag ineens te voldoen.


Aankomst en vertrek
Aankomst is op vrijdag tussen 16.00 en 18.00 of maandag indien u een midweek reserveerde. Vóór de aankomst dag kan de huurder een aanvraag indienen voor aankomst later dan 18.00 uur. De eigenaar kan dit accepteren of weigeren. In dit laatste geval zal de aankomst pas de volgende dag kunnen plaatsvinden. Vertrek is op vrijdag voor een week of midweek en op maandag indien u een weekend reserveerde, ten laatste om 10.00 uur. Er zal met de sleutelhouder afgesproken dienen te worden wanneer de sleutelteruggave zal gebeuren.


Ter plaatse betalen
Bij aankomst dient u het volgende te betalen (contant ) :
- borgsom
- kosten voor eindschoonmaak
- huur bed- en badlinnen
- energiekosten


De borgsom zal 14 dagen na het verblijf teruggestort worden op uw bankrekening met aftrek van de eventueel gemaakte schade/kosten.


Verplichtingen van de huurder
- In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht alle richtlijnen van Villa Durbuy na te leven en wordt hij wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van zijn onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de reservering en de algemene voorwaarden.
- De huurder zal de vakantiewoning aanvaarden in de staat waarin die zich bevindt bij aankomst en zoals beschreven in de door de eigenaar geleverde beschrijving op de internet site. De meubels en andere goederen mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Indien aan het einde van de huurperiode meubels of goederen niet meer aanwezig of buiten gebruik zijn door ander dan normaal gebruik zullen deze betaald of vervangen dienen te worden door de huurder met de goedkeuring van de eigenaar. Deze voorwaarde heeft ook betrekking op de bekleding, het behang en het gebouw in het algemeen.
Mocht de totale schade het bedrag van de borgsom te boven gaan, dan zal hij het meerdere betalen na ontvangst van de schade-factuur.
- In geval van schade zal de waarde van de gebroken of gebarsten goederen, de schoonmaakkosten voor bevlekte tapijten, dekens, matrassen, beddengoed enz. vergoed dienen te worden door de huurder.
- De huurder zal de meubels en andere goederen slechts gebruiken in de kamers waarin ze geplaatst zijn. Het is formeel verboden deze te verplaatsen buiten het gehuurde pand.
- De huurder zal geen zaken werpen in wastafels, badkuipen, bidets, douches, Wc’s, afvoeren e.d. waardoor de leidingen verstopt kunnen worden. Indien dit toch het geval zou zijn zal de huurder verantwoordelijk zijn voor de kosten veroorzaakt voor het verhelpen van deze verstoppingen.
-De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
- De huurder is wettelijk aansprakelijk voor de handelingen van zijn gasten, evenals voor de schade die zij veroorzaken.
- De huurder is verplicht toegang tot de villa te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.
- De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners of hun bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de villa.
- De huurder zal het pand als een goede huisvader bewonen.
- De gehuurde vakantiewoning mag in geen geval bewoond worden door een groter aantal personen dan die aangeduid in de beschrijving en de reservering, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming door de eigenaar.
- De huurder zal in de vakantiewoning geen enkel dier mogen toelaten, zelfs tijdelijk, zonder de goedkeuring van de eigenaar..
- Bij vertrek dient het huis bezemschoon te worden opgeleverd en de open haard, BBQ en BBQ rooster dienen tevens schoon gemaakt te worden. Indien het huis niet bezemschoon wordt opgeleverd zullen de meerkosten voor de schoonmaak voor rekening van de huurder komen.
- Na 22:00 uur zal de huurder ervoor zorgdragen dat het geluidsniveau wordt beperkt zodat geen overlast wordt veroorzaakt

- Tussen 22:00 en 08:00 uur zal de huurder de rolluik van het zwembad sluiten en het zwembad niet meer betreden. Dit als gevolg van de chloorchock die zal plaatsvinden! Wanneer dit niet toegepast wordt is de verhuurder niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit.

Aansprakelijkheid
Het betreden en gebruiken van de eigendommen van de verhuurder gebeurt op eigen risico. De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en schade die voortvloeit uit het gebruik van het gehuurde goed.

Kosten annulering

Elke annulering dient zo spoedig mogelijk per e-mail of per telefonisch contact medegedeeld te worden en zal kosten met zich meebrengen. In geval van No Show, bedragen de kosten 100 % van de huursom en zal er geen enkele restitutie plaatsvinden.


Kosten voor een annulering:
• meer dan 45 dagen voor aankomst: 25% (bedrag aanbetaling)
• tussen 45 en 30 dagen voor aankomst: 50% van de huursom
• tussen 29 en 20 dagen voor aankomst: 80% van de huursom
• tussen 19 en 8 dagen voor aankomst: 90% van de huursom
• minder dan 8 dagen voor aankomst: 100% van de huursom


Klachten
De huurder verplicht zich binnen 24u na zijn aankomst in de vakantiewoning, de eigenaar of zijn verhuurder op de hoogte te brengen van alle eventuele gebreken of afwijkingen.